App downloaden voor Google Glass
Uitleg voor Windows 7 en 8

Klik hier voor Mac OSX

Zorg voordat je begint ervoor dat je de Java JDK correct hebt geïnstalleerd.
Java JDK kunt u hier downloaden.

 1. Op de Glass, schakel “Debug mode” aan door te navigeren naar “Settings -> Device info” en op “Turn on debug” te tappen.
 2. Verbind de Glass met een PC via een USB-kabel
 3. Download hier de “Android SDK” en pak het bestand uit.
 4. Start de “SDK Manager.exe” programma die zich in de uitgepakte map bevindt.
 5. Scroll naar “Extras -> Google USB Driver” en installeer deze als deze nog niet geïnstalleerd is.
 6. Open “apparaatbeheer” op Windows en vind Google Glass tussen de lijst.
 7. Klik met de rechtermuisknop op Google Glass en kies voor “Stuurprogramma bijwerken…”.
 8. Klik op “Naar stuurprogramma’s op uw computer zoeken” en dan op de knop “Bladeren…”.
 9. Navigeer naar de uitgepakte SDK Manager map en vervolgens naar “./extras/google/” en klik op “usb_driver”, “OK” en tenslotte “Volgende”.
 10. Als alles correct is geïnstalleerd zal uw PC de Google Glass herkennen. Om dit te controleren gaat u naar de Android SDK map en klikt u met de Shift toets ingedrukt met de rechtermuisknop op de map “platform-tools” kiest u vervolgens “Opdrachtvenster hier openen”. In de opdrachtvenster typt u: “adb devices”.
 11. Plaats de “GlassFune-0.1.apk” bestand in de platform-tools map.
 12. Typ in de opdrachtvenster: “adb install GlassFune-0.1.apk”

Fune is nu geïnstalleerd op de Glass en kan nu worden gebruikt door “Ok Glass, find chargers” te zeggen of door er handmatig naar te navigeren.